Dokumenty na zorganizowanie stażu.

lpNazwa plikuPobierz
1 Regulamin realizacji stażu doc
2 Umowa stażowa z pracodawcą doc
3 Umowa stażowa z uczestnikiem doc
4 Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu doc
5 Załączniki do umowy 1-7 doc

 


 

lpNazwa plikuPobierz
1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pdf

 

 

Dokumenty składane przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie

 

lpNazwa plikuPobierz
1 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji: Formularz rekrutacyjny word
2 Załącznik nr 1-5 do Formularza rekrutacyjnego: Oświadczenia word

 


 Dokumenty składane po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie

 

lpNazwa plikuPobierz
1 Załącznik nr 6-10 do Formularza rekrutacyjnego: Oświadczenia i deklaracja word

 

lpNazwa plikuPobierz
1 Regulamin realizacji staży pdf

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2016/1

Opublikowano: 13 grudzień 2016

 

Na przeprowadzenie zadań: „Identyfikacji potrzeb uczestnika”: testów psychologicznych oraz identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz „Poradnictwa zawodowego”: grupowego i indywidualnego w ramach projektu „Kobieta pracująca”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

1 Zapytanie ofertowe word
2 Formularz oferty cenowe word
3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia word
4 Zobowiązanie do zachowania poufności word
5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych word
6 Oświadczenie o gotowości do przeprowadzenia zadań w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele word
7 Oświadczenie o dyspozycyjności do przeprowadzenia zadań zleconych do 48 h word
8 Oświadczenie o dostępności czasowej w godz. 7:00-19:00 word
9 Oświadczenie word

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2016/2

Opublikowano: 13 grudzień 2016

 

Na wynajem sal na: „Identyfikację potrzeb uczestnika”: testy psychologiczne oraz identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz „Poradnictwo zawodowe”: grupowe i indywidualne w ramach projektu „Kobieta pracująca”.

1 Zapytanie ofertowe word
2 Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego word
3 Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego word
4 Załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego word
5 Załącznik nr 4 do zapytanie ofertowego word

 


 

Wyniki postępowania

Opublikowano: 21 grudzień 2016

 

Wyniki postepowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2016/1 objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i podmioty:
1. Król Zofia- zadanie A
2. Starzak Brygida- zadanie B
3. Rzepka Sabina- zadanie C
4. Konsorcjum: Brelik Barbara i Mita Urszula- zadanie D

 


 

Wyniki postępowania

Opublikowano: 21 grudzień 2016

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2016/2 objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i podmioty:
1. Firma Handlowo-Usługowa „Ania” Anna Wandas-Kaszuba, ul. Kochanowskiego 29, 35-208 Rzeszów- zadanie A i B.

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2016/3a

Opublikowano: 10 marzec 2017

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 70 uczestników projektu.

1 Zapytanie ofertowe word
2 Załącznik nr 1- Formularz ofertowy word
3 Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych word
4 Załącznik nr 3- Wykaz wykonywanych usług word
5 Załącznik nr 4- Wykaz kadry dydaktycznej uczestniczącej w realizacji zamówienia word
6 Załącznik nr 5- Wykaz. pomieszczeń word
7 Załącznik nr 6- Oświadczenie, że nie jestem w stanie upadłości bądź likwidacji word
8 Załącznik nr 7- Deklaracja Wykonawcy gotowości do realizacji kursów zawodowych w terminie word

 


 

Wyniki postępowania

Opublikowano: 24 marzec 2017

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2016/3a objętych ofertą zostały wyłonione następujące podmioty - szczegóły w załączniku

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2016/3b

Opublikowano: 11 wrzesień 2017

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 20 uczestników projektu.

1 Zapytanie ofertowe word
2 Załącznik nr 1- Formularz ofertowy word
3 Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych word
4 Załącznik nr 3- Wykaz wykonywanych usług word
5 Załącznik nr 4- Wykaz kadry dydaktycznej uczestniczącej w realizacji zamówienia word
6 Załącznik nr 5- Wykaz. pomieszczeń word
7 Załącznik nr 6- Oświadczenie, że nie jestem w stanie upadłości bądź likwidacji word
8 Załącznik nr 7- Deklaracja Wykonawcy gotowości do realizacji kursów zawodowych w terminie word

 

 


 

Wyniki postępowania

Opublikowano: 29 wrzesień 2017

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2016/3b objętych ofertą zostały wyłonione następujące podmioty:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

 

Część I Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej

Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie

Al. J. Piłsudskiego 31

35-074 Rzeszów

data wpłynięcia: 20.09.2017, Cena 2 725,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 10 900,00 zł

 

Część II Pracownik obsługi biurowej

Edumed Podkarpackie Centrum Usług Edukacyjnych i Medycznych Kulawiuk, Rodzoń Spółka Jawna

ul. Kurpiowska 2,

35-620 Rzeszów

data wpłynięcia: 21.09.2017, Cena 1 842,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 12 894,00 zł

 

Część III Opiekunka dziecięca

Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie

Al. J. Piłsudskiego 31

35-074 Rzeszów

data wpłynięcia: 20.09.2017, Cena 2 555,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 10 220,00 zł

 

Część IV Kucharka

Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie- Lider Konsorcjum

Al. J. Piłsudskiego 31

35-074 Rzeszów

data wpłynięcia: 20.09.2017, Cena 2 295,00 zł za 1 osobę. Całkowity koszt brutto: 11 475,00 zł